Στις 30 Νοεμβρίου θα ψηφίσουν οι κάτοικοι του Albinen, ενός ελβετικού χωριού, μια νέα πολιτική που θα προσφέρει χρήματα σε ξένους , έτσι ώστε να εγκατασταθούν στο χωριό τους για τουλάχιστον μια δεκαετία. Αν και πρόκειται για ένα πολύ γραφικό χωριό και αν και διαθέτει κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως εξωχικές, οι μόνιμοι κάτοικοι επιλέγουν να μετακομίσουν , με κίνδυνο το χωριό να ερημώσει. Έτσι, οι εναπομείναντες κάτοικοι ζήτησαν την εφαρμογή ενός πρωτότυπου, ομολογουμένως, σχεδίου, σύμφωνα με το οποίο οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα που αποφασίζουν να αγοράσουν ή να χτίσουν ένα σπίτι στο Albinen θα λαμβάνουν επιχορήγηση 21.500 ευρώ (25.000 φράγκων) ανά ενήλικα και 5.600 ευρώ (10.000 φράγκα) ανά παιδί. Αυτό σημαίνει ότι μία τετραμελής οικογένεια θα μπορούσε να πάρει παραπάνω από 60.000 ευρώ για να αποφασίσει να μετακομίσει στο Albinen. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για την επιχορήγηση. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτω των 45 ετών και να συμφωνήσει να παραμείνει στο χωριό για τουλάχιστον δέκα χρόνια.