ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΡΟΜΟΣ RADIO»

Για τον διαγωνισμό «ΔΡΟΜΟΣ RADIO» που διοργανώνει η εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. «ΘΕΜΑ 89,8») που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη αριθ. 36, Τ.Κ. 145 64 με ΑΦΜ 095349742 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, αριθ. ΓΕΜΗ 009183301000», (εφεξής «o ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ισχύουν τα κάτωθι:

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και μόνο εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει και ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι του «ΔΡΟΜΟΣ FM» και της «ΑΜΑΖΕ ΑΕ», καθώς και οι συγγενείς αυτών πρώτου (Α΄) βαθμού. Σε περίπτωση συμμετοχής των παραπάνω προσώπων και ανάδειξής τους όπως ορίζεται κατά την κατωτέρω διαδικασία, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού τους σε οποιοδήποτε στάδιο.

2. Η έναρξη και η λήξη κάθε διαγωνισμού καθορίζεται από τον εκάστοτε παραγωγό και θα μεταδίδεται από το σύνολο των ζωντανών ραδιοφωνικών εκπομπών ψυχαγωγικού ή/και ενημερωτικού χαρακτήρα καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας στο ραδιοφωνικό σταθμό ΔΡΟΜΟΣ FM 89,8 που εφεξής καλείται «ΔΡΟΜΟΣ», μέσω αναφορών από τους παραγωγούς κατά την διάρκεια των εκπομπών.

3. Στις αναφορές των διαγωνισμών όπου θα αναφέρονται οι αριθμοί υψηλής χρέωσης 54301 και 54777, παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης της υπηρεσίας, τις χρεώσεις, καθώς και τον τηλεφωνικό πάροχο, όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΕΤΤ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη συμμετοχή είναι η έγκαιρη υποβολή αυτής. Οιαδήποτε συμμετοχή υποβληθεί μετά το πέρας των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων δε θα ληφθεί υπόψη. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το παρόν χρονοδιάγραμμα κατά το δοκούν. Οι όροι ευρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή www.dromosfm.gr όπου και θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους του διαγωνισμού και ειδικότερα του όρους περί των χαρακτηριστικών του επάθλου που θα λάβει ο/οι νικητής/τες, με μοναδική υποχρέωση την ανάρτηση των αναθεωρημένων – κωδικοποιημένων όρων στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα.

4. Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον διαγωνισμό «ΔΡΟΜΟΣ RADIO» (εφεξής «Συμμετέχων»), θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, να στείλει SMS (από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος) με την εκάστοτε λέξη (keyword) που αναφέρει ο/η παραγωγός, (κενό) και το ονοματεπώνυμο του στον αριθμό υψηλής χρέωσης 54301, με χρέωση, 0,34 ευρώ/ SMS* ή στο 54777, με χρέωση, 1,36 ευρώ/ SMS* (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

*Πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, βάσει λογαριασμού

5. Κάθε ακροατής μπορεί να αποστείλει SMS περισσότερες από μία φορές, για να δηλώσει ισάριθμες συμμετοχές, ωστόσο κάθε φορά που αποστέλλει SMS, θα λαμβάνει νέο κωδικό αριθμό, που θα μπορεί να εξαργυρώσει σε υπηρεσίες ή προϊόντα (ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το κόστος του SMS) από τον διαδικτυακό τόπο www.instawin.gr.

6. Χρήση κωδικού: ο Συμμετέχων θα πρέπει να εισάγει το μοναδικό κωδικό (ή κωδικούς σε περίπτωση περισσότερων τους ενός) στην ηλεκτρονική σελίδα www.instawin.gr εξαργυρώνοντάς τον σε προϊόν ή υπηρεσία της επιλογής του. Η ιστοσελίδα www.instawin.gr προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες διαφόρων κατηγοριών, οι οποίες είναι χρήσιμες για το σύνολο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, δίνοντας τους τη δυνατότητα της επιλογής.

Ενδεικτικά, περιλαμβάνει:

a. Υπηρεσίες: διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες αδυνατίσματος, παιδότοποι, αισθητικής, κομμωτήρια, spa κοκ.

b. Συνδρομητικές υπηρεσίες: χρόνος χρήσης κάρτας υγείας, ασφαλιστικών παροχών, γυμναστηρίου κοκ.

c. Φυσικά προϊόντα: ένδυση/υπόδηση, είδη σπιτιού, ηλεκτρονικά & ηλεκτρικά είδη, φαρμακείου, καλλυντικά, φαγητό/καφέ κοκ (από τα φυσικά καταστήματα ή το e-shop συνεργαζόμενων εταιρειών, χωρίς κόστος παράδοσης για τον συμμετέχοντα).

d. Ψηφιακό Περιεχόμενο: παιχνίδια για το κινητό, μηνύματα SMS μέσω online πλατφόρμας, e-books.

Κάθε κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Ο κωδικός δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα.

Για την εξαργύρωση του εκάστοτε κωδικού που λαμβάνει ο Συμμετέχων μέσω αποστολής SMS, δεν απαιτείται αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων SMS.

Η χρήση κάθε κωδικού μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την επομένη της ημέρας λήψης του σχετικού κωδικού, μετά δε το πέρας του διαστήματος αυτού, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν ισχύει.

Η χορήγηση του κατά τα ως άνω κωδικού και η χρήση του από το συμμετέχοντα είναι ανεξάρτητη του εάν αυτός κληρωθεί ή όχι ως νικητής του επάθλου του διαγωνισμού.

7. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί μέσω αποστολής SMS από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος, εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι το χρόνο λήξης του διαγωνισμού και όπως αυτή η χρονική στιγμή ανακοινώνεται και συνοδεύονται κατά την καταχώρηση τους από όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία. Κάθε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων και χωρίς την καταχώρηση των υποχρεωτικών στοιχείων, θα θεωρείται άκυρη. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Κάθε αποστολή SMS από τον ίδιο χρήστη θεωρείται ως ξεχωριστή συμμετοχή στο διαγωνισμό. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να εξαργυρώσει τον εκάστοτε κωδικό που λαμβάνει σε υπηρεσίες ή προϊόντα (ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το κόστος της κλήσης/SMS) από τον διαδικτυακό τόπο www.instawin.gr

8. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνεται αφότου ολοκληρωθεί ο εκάστοτε διαγωνισμός «ΔΡΟΜΟΣ RADIO». Ο/Οι νικητές θα είναι οι συμμετέχοντες που θα έχουν στείλει μήνυμα SMS στο 54301 ή στο 54777 και θα κληρωθούν ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ο/Οι νικητές θα αναδειχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση. Η κλήρωση θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής γεννήτριας τυχαίων αριθμών του random.org η οποία είναι πιστοποιημένη από το ανεξάρτητο εργαστήριο ECORGA (ISO/IEC 17025:2005) το οποίο εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, οδός 2/F Berkeley Square House, Berkeley Square London, W1J 6BD.

9. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινώνονται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.dromosfm.gr. Στη συνέχεια θα καλούνται οι νικητές από τους υπεύθυνους του ΔΡΟΜΟΣ FM, στην τηλεφωνική σύνδεση με την οποία έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, για να ενημερωθούν λεπτομερώς σχετικά με την παραλαβή του επάθλου. Η αποδοχή του επάθλου από τον κάθε νικητή θα γίνεται το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την ως άνω δημοσίευση των νικητών σύμφωνα με τη διαδικασία ενημέρωσης όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω. Ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς για την διαδικασία της αποδοχής και θα μεταβεί όπου του υποδείξει ο ΔΡΟΜΟΣ FM προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση του με την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων και να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους για την

δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του επάθλου. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα του ενός (1) μήνα από την δημοσίευση των νικητών, δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές, αυτοί χάνουν κάθε δικαίωμα επί του επάθλου, το οποίο θα κληθεί να παραλάβει ο πρώτος επιλαχόντας νικητής, κατά τη σειρά ανάδειξης από την προαναφερόμενη διαδικασία της κλήρωσης.

10. Οι νικητές, προκειμένου να παραλάβουν το έπαθλο, θα πρέπει να προσκομίσουν διαβατήριο και αντίγραφο λογαριασμού σταθερού ή κινητού ή πιστοποίηση καρτοκινητού από την εταιρεία σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας στην οποία ανήκουν. Κατά την παραλαβή του επάθλου, ο κάθε νικητής θα υπογράφει τη σχετική δήλωση αποδοχής του επάθλου που θα του παρέχεται από τον ΔΡΟΜΟΣ FM. Στην περίπτωση που ο νικητής είναι αλλοδαπός, τότε θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο του διαβατηρίου του επικυρωμένο αρμοδίως.

11. Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένο και συγκεκριμένο, προσωπικό και αποκλείεται η μεταβίβαση, η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα. Οι δε νικητές, οφείλουν να συμπεριφερθούν στα πλαίσια καλής πίστης και των χρηστών ηθών.

12. Οι ακροατές και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να επικοινωνούν με τον ραδιοφωνικό σταθμό για θέματα που αφορούν τον διαγωνισμό, στον τηλεφωνικό αριθμό αστικής χρέωσης 2111892300 (10:00 π.μ. – 18:00μ.μ.). Ο δε ΔΡΟΜΟΣ FM δεσμεύεται να απαντήσει στα ερωτήματα – παράπονα των συμμετεχόντων εντός 2 εργάσιμων ημερών.

13. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει μέρη αυτών των όρων ή και όλους τους όρους συμμετοχής στο σύνολό τους και ειδικότερα τους όρους περί των χαρακτηριστικών του επάθλου που θα κερδίσει έκαστος νικητής του διαγωνισμού, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να είναι υποχρεωμένος προς αποζημίωση σε όποιον συμμετέχοντα, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα www.dromosfm.gr.

14. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού του (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού. Ο Διοργανωτής επιπλέον δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει σωστή χρήση της υπηρεσίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Διοργανωτή όπως για παράδειγμα δήλωση λάθος ή ημιτελών στοιχείων, τότε ο Διοργανωτής διατηρεί ρητά και κατά την κρίση του το δικαίωμα να προχωρήσει στον επόμενο κατά σειρά αναδειχθέντα νικητή.

15. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται μόνο στην επιτυχή και διαφανή διεξαγωγή του διαγωνισμού και την αποστολή των στοιχείων των νικητών στον προσφέροντα το δώρο.

16. Ο Διοργανωτής θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της κάρτας SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού τηλεφώνου. Στην περίπτωση κατά την οποία ο νικητής δεν είναι ο κάτοχος του κινητού ή είναι κάτοχος εταιρικής σύνδεσης, τότε για την παραλαβή του επάθλου του θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νόμου (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), την οποία θα υπογράφει (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Αρχή) ο κάτοχος του κινητού ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας σε περίπτωση εταιρικής σύνδεσης, στην οποία θα δηλώνει πως έχει δώσει το δικαίωμα στο χρήστη-νικητή του διαγωνισμού να χρησιμοποιεί την κάρτα SIM για προσωπική χρήση και πως ο ίδιος αποποιείται του δικαιώματος του επάθλου, το οποίο πλέον θα παραλάβει ο κατονομαζόμενος νικητής. Άλλως το έπαθλο μπορεί να παραληφθεί μόνον από τον ιδιοκτήτη του αριθμού που κέρδισε. Στην περίπτωση κατά την οποία ο νικητής του διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το έπαθλο θα παραλαμβάνει αυτός που ασκεί την επιμέλεια αυτού ενώ ο Διοργανωτής διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποκλείσει το συγκεκριμένο πρόσωπο από το διαγωνισμό και να αρνηθεί την παράδοση του επάθλου.

17. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου, ηλεκτρονικού ή ραδιοφωνικού μέσου. Έτσι, οι Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Ο Διοργανωτής διατηρεί επίσης το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο των νικητών στην ιστοσελίδα του ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στο Διοργανωτή να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Ο νικητής δηλώνει ότι συγκατατίθεται στη χρήση και δημοσιοποίηση των οποιαδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

18. Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.

19. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ΔΡΟΜΟΣ 89.8 FM») που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη αριθ. 36, Τ.Κ. 145 64 με ΑΦΜ 095379273 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, αριθ. ΓΕΜΗ 006061401000», τηλέφωνο: 211 1892300 Ε-mail: www.dromosfm.gr , στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: dpo@dromosfm.gr ή στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση, υπ’όψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Με την αποστολή SMS από κινητό στο 54301 ή στο 54777, κάθε συμμετέχων ρητά και ανεπιφύλακτα συναινεί όπως τα προσωπικά του δεδομένα/στοιχεία, και ειδικότερα ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, φωτογραφίες και βίντεο κατά τα ανωτέρω, χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή ως υπεύθυνο για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, για τους σκοπούς της διενέργειας του διαγωνισμού, της κλήρωσης, της παράδοσης του δώρου και της δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων είναι η συγκατάθεση των Συμμετεχόντων η οποία παρέχεται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του διαγωνισμού, θα διατηρηθούν δε για το απαραίτητο, για κάθε σκοπό επεξεργασίας, χρονικό διάστημα. Περαιτέρω, o Διοργανωτής μπορεί να διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε Συμμετέχοντα με σκοπό αυτά να χρησιμοποιηθούν για τη μελλοντική ενημέρωση του συμμετέχοντος μέσω SMS ή άλλου τηλεπικοινωνιακού μέσου για τις προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ότε θα διαγραφούν ολοσχερώς, νομική δε βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019 και συναφή νομοθετήματα), τις διαδικασίες που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και τις ενδεικνυόμενες πρακτικές ασφαλείας, είναι δε προσβάσιμα από το προσωπικό τού Υπεύθυνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση και υποστήριξη του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (όπως η εταιρεία AMAZE A.E. που είναι ο Τεχνικός Πάροχος του Διαγωνισμού, οι επιχειρήσεις που παρέχουν το δώρο ή τις δωρεάν υπηρεσίες [Δωροθέτες] στις οποίες θα διαβιβαστούν τα δεδομένα σας για

την παράδοση τού δώρου σ’ εσάς, η εταιρεία courier που παραδίδει το δώρο, κλπ.)υπό την εποπτεία μας και με τις ίδιες εξασφαλίσεις και δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR (ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία όταν αυτή στηρίζεται στο έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας), όπως για παράδειγμα, να ζητήσετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ζητήσετε επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, να αντιταχθείτε στην επικοινωνία για προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή κλπ, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Διοργανωτή στην παραπάνω ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύθυνση. Μπορείτε ακόμη να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς η ανάκληση να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30-210 6475600, www.dpa.gr

20. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

21. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΑ

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Βάζουν τέλος στις φήμες χωρισμού!

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Μαρία Τζομπανάκη: «Έχω ήδη φτιάξει το μνήμα μου στην Κρήτη!»

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Τζένη Μπαλατσινού: Απαθανατίζει τον μικρό της γιο να βλέπει Τσιτσιπά

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Πάνος Βλάχος: Η ηθοποιός που φημολογείται ότι είναι ζευγάρι

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

«Αναμνήσεις μαζί σου» - Η τρυφερή φωτογραφία της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Σπάνιες εμφανίσεις: Τα ερωτευμένα ζευγάρια που πήγαν στο θέατρο Παλλάς

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Ορέστης Χαλκιάς: Η ηλικία, οι ηθοποιοί γονείς του και η σύντροφός του

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Ερρίκος Ανδρέου: Δεν πήγε στην κηδεία του η σύζυγός του, Νόρα Βαλσάμη

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Πασίγνωστοι Έλληνες που υπήρξαν ζευγάρι - Οκτώ «άγνωστοι» έρωτες

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...

Βερνίκου – Καμπουρίδης: Με τις κόρες τους στη συναυλία της Μπιγιονσέ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο...
 1. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 2. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 3. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 4. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 5. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 6. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 7. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 8. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 9. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...
 10. Featured Video Play Icon
  Παρακαλώ Περιμένετε...